Uw donaties, giften en goederen zijn van Harte Welkom!! 
Ook.......kunt u kosteloos doneren! Zie bovenstaande flyer.                                                   b.v.d.